◕‿◕..ﮔـانگـلـوس..◕‿◕
زبــــــــــﺎن و ادﺒــــﯿـــــــــــــــﺎت ﻟـــــــــری
91/03/25
دانلود آهنگ لری انارسو با صدای جاویدان
 

 

دانلود آهنگ لری انارسو (انارستان) با صدای هنرمند شهیر لر ابوالحسن جاویدان

 

     http://merooj.blogfa.com

                                                       دانلود

 

 

کشتمــه کردمــه پیر

ای همــه درد دلــگیر 

گوش بــه وه نالــه یامـ یار

مــه مهونــمـ تو بشمــار

انارســون بی چشمــه

می کشــمـ آخــرش یار

بهار بی رنگ و رشمــه

ده جــو کردمــه بیزار

کیچه یا تنگ بن بست

هــنایا بی هنارس

انارســون بی چشمــه

بهار بی رنگ و رشمــه

می کشــمـ آخرش یار

ده جــو کردمــه بیزار

سلام ســرد همســا

سنگینی کرده شونیامـ

کشتمه کردمــه پیر

ای همــه درد دلگیر

گوش به وه نالــه یامـ یار

مه مهونمـ تو بشمــار

غم ای واروونیا

می کشمـ آخرش یار

دلتنگ ای جوونیا

ده جو کردمــه بی زار

پاشومـ سرد حونیا

سنگینی کرده شونیامـ

 

ترجمه در  ادامه مطلب

 

 


 

http://merooj.blogfa.com

http://merooj.blogfa.com

 

 


برچسب‌ها: دانلو آهنگ لری, گانگلوس, اندیمشک, لرستان, لر
ادامه‌‌ی مطلب
+ 9 ﮔـانگـلـوس